Registration & Warranty FAQ's

Hvilke enheder kan jeg registrere under denne begrænsede garanti?


I øjeblikket tilbyder vi kun garanti på smartphone- og tabletskærme op til beløbet, som er påtrykt på dit produkts emballage. Vi tilbyder ikke garanti på smartwatchskærme i øjeblikket.
Hvorfor skal jeg registrere denne begrænsede garanti?


For at aktivere din begrænsede garanti for din enhed, skal du først registrere dine kontakt- og enhedsoplysninger hos os. Købet af produktet alene aktiverer ikke din begrænsede garanti.
Hvordan aktiverer jeg min begrænsede garanti?


For at aktivere din begrænsede garanti, skal du først registrere dine kontaktoplysninger og din enhed med Asfalis registreringsapp, som er tilgængelig fra enten Apple App Store eller Google Play Store. Når app'en er installeret, vil vi anmode om dine kontaktoplysninger (navn, adresse og e-mail-adresse), så vi kan registrere din garanti. Derefter skal du udføre en simpel test på din enheds skærm for at sikre, at din skærm er intakt ved registreringstidspunktet. Derefter skal vi bekræfte dine enhedsoplysninger (mærke/model/IMEI), så vi kan identificere din enhed korrekt og knytte den til din garanti. Til sidst skal du uploade en kopi af købskvitteringen for dit flydende glas. Når du har udført disse 4 simple trin, vil du modtage en bekræftelses-e-mail om din begrænsede garantis status.
Skal jeg downloade og bruge app'en til at registrere min begrænsede garanti?


Ja. Du skal downloade app'en for at kunne registrere. Det er fordi registreringsprocessen er enhedsspecifik, og skal udføres på enheden, som den begrænsede garanti gælder for. Enheden skal underkastes en skærmtest for at validere, at enhedens skærm er intakt ved registreringstidspunktet. Registreringsprocessen validerer også enhedens identitet for at sikre, at den begrænsede garanti gælder for den korrekte enhed.
Hvilke oplysninger behøver jeg for at registrere min enhed?


Du behøver aktiveringspinkoden for din begrænsede garanti, som følger med produktet og en gyldig købskvittering som bevis på købsdatoen. Registreringsapp'en vil teste din enheds skærm og indsamle alle relevante oplysninger, efter at du giver app'en tilladelse. Du skal også indsende dine personlige kontaktoplysninger, så vi kan registrere den begrænsede garanti for dig.
Hvor kan jeg finde min aktiveringspinkode?


Aktiveringspinkoden til at aktivere den begrænsede garanti for din enhed er den 16-cifrede pinkode enten på bagsiden af anvisningerne eller et separat garantibevis i produktpakken. Denne aktiveringspinkode er en unik identifikator for dit specifikke produkt, hvilket betyder, at du ikke kan aktivere din begrænsede garanti uden denne.
Kan jeg bruge en anden enhed til at registrere min begrænsede garanti?


Nej, app'en skal downloades på den enhed, som den begrænsede garanti gælder for. Det er fordi registreringen er enhedsspecifik, hvilket betyder, at app'en indsamler oplysninger om enheden, som den kører på for at sikre, at den begrænsede garanti kun gælder for den enhed.
Hvad kan jeg gøre hvis jeg har udført registreringen på en forkert enhed?


Hvis du har udført registreringen igennem app'en på en forkert enhed, kan du kontakte https://helpdesk.asfaliswarranty.com med din pinkode og datoen for registreringen.
Hvorfor skal jeg give visse tilladelser på min enhed for at kunne registrere?


Grunden til at vi beder om visse tilladelser, når du registrerer igennem app'en, er at gøre det muligt for os at teste din enheds skærm og validere din enheds identitet. Vi kan ikke indsamle de krævede data uden din tilladelse. Af hensyn til din sikkerhed og beskyttelse, beder vi dig om at give hver tilladelse separat, og vi vil ikke fortsætte med dette aspekt af app'en uden en sådan tilladelse. Alle oplysninger kræves for at sikre, at din enhed registreres korrekt, og at du er beskyttet i det tilfælde, at du har en klage.
Hvilke oplysninger indsamler I igennem app'en?


Vi indsamler de kontaktoplysninger, du giver, resultaterne fra skærmtesten, mærke/model og din enheds identitet. Vi geolokaliserer også din enhed for at sikre, at den registreres i det korrekte område og for at tildele den korrekte garanti. Vi ringer ikke til dig eller sender nogen form for kommunikation fra din enhed, udover det, som er anført ovenfor. Vi ændrer ikke eller redigerer nogen indstillinger på din enhed.
Hvordan bruger I mine data?


Kontaktoplysningerne bruges til at registrere den begrænsede garanti for personen, som er identificeret i de indsendte kontaktoplysninger.
1.Resultaterne fra skærmtesten bruges til at validere, at enhedens skærm er intakt ved registreringstidspunktet, og til at forhindre bedrageri.
2.Enhedens identitetsoplysninger bruges til at knytte den begrænsede garanti til den korrekte enhed.
3.Vi vil ikke dele dine private oplysninger med nogen tredjeparter, udover forsikringens garantistiller (udbyderen af den begrænsede garanti), uden din udtrykkelige tilladelse.
Hvordan ved jeg hvornår min registrering er blevet udført?


Når du har udført hele registreringsprocessen, vil du modtage en bekræftelses-e-mail med alle oplysninger om din begrænsede garanti. Læs denne e-mail for at sikre, at alle dine oplysninger er korrekte.
Hvad skal jeg gøre, hvis oplysningerne om min garanti ikke er korrekte?


Hvis du bemærker, at oplysningerne for din begrænsede garanti er forkerte, bedes du sende en e-mail til support@asfaliswarranty.com med referencenummeret for kontrakten på bekræftelses-e-mailen samt oplysningerne, som skal korrigeres.
Hvad gør jeg, hvis jeg har tekniske problemer med app'en?


Hvis du har tekniske problemer med app'en, tilråder vi altid først, at du afinstallerer og geninstallerer app'en. Dette hjælper normalt til at opdatere processen på din enhed. Hvis du har prøvet dette og det ikke virkede, bedes du indsende en e-mail til support@asfaliswarranty.com med følgende oplysninger, så vi kan hjælpe dig.
•Din enheds mærke og model.
•Versionen af Asfalis app'en, som du bruger.
•Det nøjagtige sted, hvor der opstår problemer (f.eks. når du prøver at åbne app'en eller indtaste dine oplysninger).
•Tagkoden for din app. (Du kan finde denne ved at åbne menuen øverst til venstre i app'en, hvorefter du kan se din tagkode nederst på denne menu. Tag blot et skærmbillede af denne og vedhæft billedet til dit svar.)
•Hvis det er muligt, kan du indsende et skærmbillede eller en video af problemet
Hvad dækker den begrænsede garanti?


Forudsat, at du har påført din flydende glasbeskyttelse korrekt, og din enheds skærm går i stykker inden for 12 måneder fra købsdatoen, og du har anvendt produktet korrekt og registreret enheden igennem registreringsapp'en, vil vi udbetale et beløb som erstatning på op til værdien, som er fastlagt i din begrænsede garanti.
Hvad dækker den begrænsede garanti ikke?


Denne begrænsede garanti dækker ikke brud på skærmen, som forårsages af katastrofer, som gør enheden ubrugelig, herunder, men ikke begrænset til, væskeskader og destruktion af enheden. Denne begrænsede garanti dækker ikke skader på skærmen, som forårsages af normalt slid eller misbrug af enheden. Denne begrænsede garanti dækker ikke ridser på din enheds skærm. Denne begrænsede garanti dækker ikke skader på skærmen, hvis produktet ikke er påført korrekt på enheden. Din enhed skal have produktet påført og på plads på tidspunktet, hvor enhedens skærm blev beskadiget og når enheden indsendes for kvalitetskontrol eller når den bringes til et reparationscenter efter eget valg. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen indirekte eller tilfældige skader, som måtte opstå fra brugen af produktet. Medmindre andet er anført på dit produkt og/eller i den begrænsede garantis vilkår og betingelser, dækker vi kun enhedens skærm og ikke glasset på enhedens bagside.
Hvornår begynder min dækning?


Din begrænsede garanti skal være registreret igennem Asfalis Warranty Solutions app og inden for tredive (30) dage fra købsdatoen, som fastlagt på din købskvittering, og manglende opfyldelse af disse betingelser vil ophæve den begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti kan ikke overføres og gælder kun for den oprindelige køber og den registrerede enhed.
Hvor længe dækker garantien?


Din begrænsede garantis dækning begynder fra købsdatoen for den flydende glasbeskyttelse, og er gyldig i 12 måneder fra denne dato, forudsat, at den er blevet registreret inden for 30 dage efter købet.
Hvordan kan jeg klage?


Hvis du har en klage, kan du enten vælge klageknappen i din aktiverings-e-mail og derefter udfylde formularen online, eller hvis du ikke kan finde din oprindelige aktiveringskode, kan du sende en e-mail til os på support@asfaliswarranty.com for at bekræfte e-mail-adressen, som du registrerede med.
Er der begrænsninger på hvor jeg kan få min skærm repareret?


Det eneste kriterium er, at din skærm skal repareres på et professionelt reparationscenter, så de kan give dig en gyldig kvittering for de fulde omkostninger af reparationen.
Skal jeg indsende min telefon for at få den repareret?


Nej, du behøver ikke at indsende din telefon for at reparere den. Du kan bruge et professionelt reparationscenter, sålænge de kan give dig en gyldig kvittering for de fulde omkostninger af reparationen.
Jeg har købt den flydende glasbeskyttelse samtidigt med at jeg købte enheden, men enheden havde en fabrikationsfejl og den blev udskiftet af min udbyder. Kan I give mig en anden flydende glasbeskyttelse?


Du skal kontakte butikken, hvor du oprindeligt købte din enhed og skærmbeskyttelsen for at anmode om et erstatningsprodukt, da vi kun administrerer den begrænsede garantiregistrering og efterfølgende klager i tilfælde af brud på skærmen.
Jeg har ikke en købskvittering, kan jeg stadig registrere?


Medmindre du kan indsende et andet acceptabelt bevis på købsdatoen, kan du desværre ikke registrere for den begrænsede garanti, hvis du har mistet din købskvittering.