Registration & Warranty FAQ's

יש מקלחות ושירותים?


אנחנו רוחצים במקלחת מיועדת עם מי האגם שלידנו
תוך שמירה על הסביבה ועל האקולוגיה
לכן ברשימת ציוד מצוין ״כלי רחצה אקולוגיים״ במידה ואין לכם,
אל תקנו במיוחד - אנחנו מספקים במקום 🤍 השירותים שנשתמש בהם הם שירותי קומפוסט שאנחנו בונים במקום
מה מדיניות הביטולים שלכם?


בכל מקרה של ביטול יש להעביר בקשת ביטול במייל לכתובת Inthewild.retreats@gmail.com החזר תשלום שבוצע בהעברה בנקאית יתבצע בתוך 5 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה. החזר תשלום שבוצע בכרטיס אשראי יבוצע בכפוף לתקנות חברות האשראי ומדיניות הזיכוי שלהם. במידה והתשלום עומד בתנאי עסקה מכר מרחוק – דמי הביטול יהיו בהתאמה לחוק הגנת הצרכן. במידה והביטול אינו עומד בתנאים של חוק הגנת הצרכן, יחולו על הצרכן דמי הביטול כמפורט להלן: ממועד ההרשמה ועד 15 יום לפני האירוע – ייגבה סכום של 200 ש"ח לאדם בגין דמי טיפול והרשמה.
מ-14 יום ועד 8 ימים לפני האירוע – ייגבה סכום של 30% ממחיר ההזמנה.
מ-7 ימים לפני האירוע - אין החזר
במידה ויש סגר? או שאני נכנס/ת לבידוד?


במידה והריטריט נדחה עקב סגר או שנכנסים לבידוד ישנה אפשרות להגיע לריטריט אחר שלנו (ללא תוקף זמן) או לקבל החזר כספי מלא בחלון זמן של 48 שעות
כמה אנשים מגיעים לריטריט?


כ30 נרשמים לא כולל אנשי צוות
אם אין לי אוהל? או מזרן?


אנחנו נספק לכם ללא תוספת תשלום
אפשר להביא בירות? אלכוהול?


לא, אנחנו מבקשים לא להביא אלכוהול או סמים כדי לשמור על התודעה שלנו צלולה ונקיה בנוסף, לא נצטרך אותם רמת ההנאה שלנו תהיה מקסימלית :)