Registration & Warranty FAQ's

Vilka enheter kan jag registrera för att omfattas av denna begränsade garanti?


För närvarande erbjuder vi endast garanti på smartphone- och surfplattskärmar enligt det maxantal som finns angivet på din produkts förpackning. För närvarande erbjuder vi inte garanti på smartwatch-skärmar.
Varför måste jag registrera min begränsade garanti?


För att aktivera din enhets begränsade garanti behöver du först registrera din kontakt- och enhetsinformation hos oss. Endast köp av produkten aktiverar inte din begränsade garanti.
Hur aktiverar jag min begränsade garanti?


För att aktivera din begränsade garanti behöver du först registrera dina uppgifter och enhet med hjälp av Asfalis registreringsapp som finns att hämta från antingen Apple App Store eller Google Play Store. När appen har installerats kommer vi be om din kontaktinformation (namn, adress och e-post) så vi kan registrera garantin på dig. Därefter behöver du göra ett enkelt test av din enhetsskärm för att säkerställa att skärmen är intakt när den registreras. Sedan vill vi att du bekräftar din enhets information (fabrikat/modell/IMEI) så vi kan identifiera din enhet korrekt och länka den till din garanti. Slutligen behöver du ladda upp en kopia av ditt kvitto på Liquid Glass för att validera ditt köp. När du genomfört dessa 4 enkla steg kommer du få ett bekräftelsemejl som bekräftar din begränsade garantistatus.
Måste jag ladda ner och använda appen för att registrera min begränsade garanti?


Ja. Appen måste laddas ned för kunna registrera. Det beror på att registreringsprocessen är enhetsspecifik och måste göras med den enhet den begränsade garantin ska gälla för. Enheten måste genomgå ett skärmtest för att bekräfta att enhetsskärmen är intakt när registreringen görs. Registreringsprocessen bekräftar även enhetens identitet för att säkerställa att den begränsade garantin gäller för korrekt enhet.
Vilken information behöver jag för att registrera min enhet?


Du behöver den PIN-kod som medföljer din produkt för att registrera din begränsade garanti samt giltigt köpkvitto för att påvisa köpdatum. Registreringsappen kommer, om den ges tillåtelse, testa din enhetsskärm och samla in all relevant enhetsinformation. Du behöver också lägga in dina personliga kontaktuppgifter så vi kan registrera den begränsade garantin på dig.
Var hittar jag min PIN-kod för att aktivera?


PIN-koden för att aktivera den begränsade garantin för din enhet är en 16-siffrig kod du finner antingen längst ner på baksidan av appliceringsinstruktionerna eller på ett separat garantikort i förpackningen skärmskyddet kom i. PIN-koden för att aktivera är en unik identitetsbeteckning för just din produkt vilket innebär att du inte kan aktivera din begränsade garanti utan den.
Kan jag använda någon annans enhet för att registrera min begränsade garanti?


Nej, appen måste laddas ner till den enhet den begränsade garantin ska gälla för. Det är för att enheten är enhetsspecifik vilket betyder att appen hämtar detaljerad information från enheten den körs på för att säkerställa att den begränsade garantin gäller för endast den enheten.
Vad ska jag göra om jag genomfört registreringen på fel enhet?


Om du har genomfört registreringen via appen på fel enhet, öppna ett supportärende på https://helpdesk.asfaliswarranty.com med din PIN-kod och ditt registreringsdatum.
Varför måste jag godkänna viss tillgång till min enhet när jag registrerar?


Anledningen till att vi ber om viss tillåtelse när du registrerar via appen är endast för att göra det möjligt för oss att testa enhetens skärm och säkerställa enhetens identitet. Vi kan inte hämta in den nödvändiga informationen utan ditt godkännande. För din egen säkerhet och skydd ber vi dig godkänna varje tillåtelse separat och vi kommer inte gå vidare med den delen av appen utan detta tillstånd. All information vi ber om är nödvändig för att säkerställa att din enhet registreras korrekt och för att skydda dig om du skulle behöva göra en reklamation.
Vilken information samlar ni in genom appen?


Vi samlar in den kontaktinformation du tillhandahåller, skärmtestets resultat, enhetens fabrikat/modell och identitet. Vi geolokaliserar även din enhet för att säkerställa att den registreras i korrekt region och tilldelas rätt garanti. Vi ringer inga samtal eller kommunicerar på annat sätt från din enhet än de som räknats upp ovan. Vi ändrar eller redigerar inga inställningar på din enhet.
Hur använder ni min information?


Kontaktinformationen används för att registrera den begränsade garantin på den person i den tillhandahållna informationen.
1. Skärmtestets resultat används för att validera att enhetens skärm är intakt när registreringen sker och för att förebygga bedrägerier.
2. Identitetsinformationen som samlas in från enheten används för att länka den begränsade garantin till korrekt enhet.
3. Vi kommer inte dela din personliga information med någon tredjepart förutom försäkringsgivare (den begränsade garantileverantören) utan ditt uttryckta godkännande.
Hur vet jag att min registrering är genomförd?


När du genomfört registreringsprocessen kommer du få ett bekräftelsemejl med samtliga detaljer rörande din begränsade garanti. Vänligen läs igenom detta mejl för att säkerställa att alla dina uppgifter är korrekta.
Vad gör jag om detaljerna i min garanti är felaktiga?


Om du upptäcker att detaljer i din begränsade garanti är felaktig, öppna ett supportärende på https://helpdesk.asfaliswarranty.com med det kontraktsnummer som står i bekräftelsemejlet och informationen som du vill ska korrigeras.
Vad ska jag göra om jag har tekniska problem med appen?


Om du har tekniska problem med appen är vårt råd alltid att först och främst avinstallera appen och därefter installera den på nytt. Det brukar vanligtvis hjälpa att uppdatera processen på din enhet. Om du har testat det utan framgång, öppna ett supportärende på https://helpdesk.asfaliswarranty.com och uppger följande information så att vi kan gå vidare med din fråga.
• Din enhets fabrikat och modell.
• Vilken version av Asfalisappen du använder.
• Exakt i vilket skede du upplevde problem (alltså, när du försökte öppna appen eller lägga in din information).
• Din apps Tagcode. (Du finner denna genom att öppna menyn överst till vänster i din app och där ser du din Tagcode längst ner i menyn. Vänligen gör en skärmdump och bifoga den till din återkoppling.)
• Om möjligt, en skärmdump eller video som visar problemet
Vad täcks av den begränsade garantin?


Förutsatt att du applicerat ditt Liquid Glass skärmskydd korrekt och din enhetsskärm går sönder inom 12 månader efter dagen du köpte ditt Liquid Glass skärmskydd och applicerat produkten korrekt samt registrerat denna enhet via registreringsappen så kommer vi betala ut ett bidrag till en ersättningsskärm uppemot det värde som anges på din begränsade garanti.
Vad täcks inte av den begränsade garantin?


Den begränsade garantin täcker inte skärmskador som orsakats av katastrofal skada som gjort enheten obrukbar, vilket inkluderar, men inte begränsas av, vätskeskador och enhetens förstörelse. Denna begränsade garanti täcker inte skärmskador som orsakats av normalt slitage eller felaktig användning/missbruk av enheten. Denna begränsade garanti täcker inte repor på din enhetsskärm. Denna begränsade garanti täcker inte skador på din enhetsskärm om produkten inte installerats korrekt på din enhet. Din enhet måste ha produkten installerad och på plats vid den tidpunkt enhetsskärmen skadades och när enheten skickas på inspektion eller tas till din föredragna reparatör för att repareras. Företaget är inte ansvarigt för några indirekta eller oförutsedda skador orsakade av användande av produkten. Om ej annat anges på din produkt och/eller begränsade garantis villkor täcker vi endast enhetsskärmen och inte glaset på enhetens baksida.
När börjar min täckning?


Din begränsade garanti måste ha registrerats genom Asfalis Warranty Solutions-app inom 30 dagar efter dagen då produktinköpet skedde och anges på köpekvittot, och om så inte sker ogiltigförklaras den begränsade garantin. Den begränsade garantin är ej överlåtbar och gäller endast den ursprungliga köparen och den registrerade enheten.
Hur länge är jag täckt?


Din begränsade garanti startar dagen du köper Liquid Glass skärmskydd och gäller i 12 månader från denna dag förutsett att den har registrerats inom 30 dagar efter inköp.
Hur lämnar jag in ett fordran?


Om du behöver reklamera produkt, tryck antingen på reklamationslänken i ditt aktiveringsmejl och fyller sedan i reklamationsformuläret online eller öppna ett supportärende på https://helpdesk.asfaliswarranty.com om du inte kan hitta din ursprungliga aktivering.
Finns det begränsningar på var jag kan reparera min skärm?


Det enda kriteriet är att din skärm behöver repareras av en professionell butiksreparatör så de kan ge dig ett giltigt säljkvitto för reparationens totala kostnad.
Måste jag skicka iväg min telefon för att reparera den?


Nej, du behöver inte skicka iväg din telefon för att reparera den. Du kan gå till en professionell butiksreparatör så länge de kan ge dig ett giltigt säljkvitto för reparationens totala kostnad.
Jag köpte Liquid Glass skärmskydd samtidigt som min enhet, men min enhet hade ett fabrikationsfel och var tvungen att ersättas av min leverantör. Kan ni ge mig ett en annan Liquid Glass-produkt?


Du behöver kontakta butiken där du köpte enheten och skärmskyddet från början och be om en ersättningsprodukt då vi endast behandlar den begränsade garantiregistreringen och påföljande reklamationer i händelse av skärmskada.
Om jag inte har ett köpekvitto, kan jag ändå registrera?


Om du inte kan tillhandahålla ett alternativt bevis på inköpsdag och tappat bort din produkts köpekvitto kommer du tyvärr inte kunna registrera dig för den begränsade garantin.