Liquid Glass Product FAQ's

Vad är nanoteknologi?


Nanoteknologi är i grund och botten miniatyrteknologi. Nanoteknologi refererar till mätning av massa och partikelskapande på en nanoskala. En nanopartikel är ungefär 10 gånger 10-9 per meter. Det är svårt att föreställa sig hur liten nanoteknologi är. Enkelt uttryckt är en nanometer en miljarddels meter, så:
• Det går 25 400 000 nanometer på en tum (2,54 cm)
• En tidningssida är cirka 100 000 nanometer tjock
• För att jämföra skala, om en spelkula var en nanometer skulle en meter vara lika stor som jorden.
Hur tillämpas nanoteknologi på Liquid Glass?


Under det senaste årtiondet har betydande ansträngningar riktats mot utvecklandet av nanobeläggningar med extremt höga prestationsförmågor. Liquid Glass är en sådan nanobeläggningsteknologi. Det innebär att ett nanoskaligt lager molekylärt, partikelfritt glas (500 gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå) läggs på skiktets yta. Lagret är flexibelt, det andas, är mycket tåligt, värmebeständigt, antimikrobiellt och kännetecknas av icke-häftande och lättvättade kvaliteter. Då man applicerar med hjälp av en vanlig trasa är processen att applicera Liquid Glass på ett skikt häpnadsväckande enkel.
Vad är Liquid Glass skärmskydd?


Det finns många typer av Liquid Glass, alla designade för ett specifikt användningsområde. För att vi skulle kunna uppnå en skyddsbeläggning som passar mobila enhetsskärmar var vi tvungna att utveckla vår egen. En unik form av Liquid Glass skärmskydd som fungerar på mobila enhetsskärmar på nanoskala. Vårt Liquid Glass skärmskydd är baserat på Liquid Glass (Si02) nanoteknologi. Beläggningen är i praktiken mycket små glaspartiklar (kiseldioxid) i ett lösningsmedel (alkohol). När beläggningen lagts på är den endast 100nm tjock (500 gånger tunnare än ett mänskligt hårstrå) men kan trots det dramatiskt öka den belagda skärmens hårdhet och hållbarhet. Beläggningen appliceras genom att fästa glaspartiklarna vid glasskiktet med en trasa. Lösningsmedlet avdunstar sedan men glaspartiklarna blir kvar.
Hur fungerar Liquid Glass skärmskydd?


Om man tittar på en glasyta genom mikroskop är den inte jämn. Den är full av dalar och upphöjningar vilka kan bli svaga punkter när de exponeras för extern påfrestning. När Liquid Glass skärmskydd appliceras på glaset fäster sig glaspartiklarna vid glaset, och därigenom fyller de i dessa dalar och upphöjningar på nanonivå. Detta flytande glaslager har en utjämnande effekt på glaset som markant reducerar antalet svaghetspunkter. Som ett resultat ökar hårdheten på det belagda glaset med motsvarande ökning av hållbarheten.
Kan det skada min enhet?


Nej, inte alls. Liquid Glass är en helt inert substans och skadar inte din enhet på något sätt.
Kan jag ta bort Liquid Glass från min skärm när det väl har applicerats?


När det väl applicerats fäster det vid det aktuella glaset och blir till en del av glasskiktet vilket innebär att det inte kan tas bort.
Kan jag använda Liquid Glass över hela telefonen?


Liquid Glass skärmskydd är endast effektivt när det appliceras på din enhets glasytor. Det skyddar inga andra ytor än glas.
Om min skärm är sprucken, kan jag fortfarande applicera Liquid Glass?


Det är möjligt att applicera Liquid Glass skärmskydd på en sprucken skärm, men vi vill starkt avråda från det eftersom du inte längre kan reklamera enheten med en sprucken eller trasig skärm. Dessutom reduceras beläggningens skyddsnivå dramatiskt. Vi rekommenderar att du alltid byter ut en sprucken eller trasig skärm innan du applicerar Liquid Glass skärmskydd.
Kommer nanobeläggningen påverka tillverkarens garanti?


Liquid Glass skärmskydd kommer inte påverka tillverkarens garanti.
Hur applicerar jag Liquid Glass på min enhet?


Vänligen följ instruktionerna som medföljer eller titta på appliceringsvideon för vägledning gällande produktapplicering.
Hur många enheter kan en förpackning Liquid Glass användas på?


Varje förpackning är tänkt att belägga en enhet och du kan endast registrera en enhet per förpackning.
Gör Liquid Glass min enhet sprick- och repsäker?


Liquid Glass skärmskydd har designats för att öka mobila enheters motståndskraft mot sprickor och repor vid normalt användande och omständigheter. Det är viktigt att komma ihåg att din enhetsskärm fortfarande är gjord av glas och om den utsätts för häftiga påfrestningar kommer den skadas.
Vad är kiseldioxid (Si02)?


Kiseldioxid, eller Si02, finns i många olika former varav en av dem kallas Liquid Glass. Si02 är i grund och botten mikroskopiska glaspartiklar och Liquid Glass är dessa partiklar i en flytande lösning. Det har visat sig att kiseldioxid faktiskt är mycket användbart. Det har funnits i många olika former och använts i industrin i över 30 år och används som flödesmedel i många vardagliga produkter. Om du någon gång använt tandkräm eller druckit en öl har du säkert konsumerat kiseldioxid. Glasmolekyler (kiseldioxid/SiO²) kommer från ren kvartssand som det finns mycket god tillgång på eftersom kiseldioxid är en av de mest vanliga sammansättningarna på jorden. Precis som hushållsglas är Liquid Glass-beläggningar säkra att hantera med mat, de är kemiskt inerta och mycket motståndskraftiga mot vanliga städprodukter. Beläggningarna ger också ett skydd mot alkalier, syror och lösningsmedel.
Vilka enheter kan man använda Liquid Glass skärmskydd på?


Du kan på ett säkert sätt använda Liquid Glass på alla glasskärmar eller andra glasytor. Det inkluderar enheter som smartphones, surfplattor och smartwatches. I grund och botten ger Liquid Glass ett bättre skydd mot repor och sprickor oavsett vilka glasytor eller skärmar den appliceras på.
Varför flagnar och bubblar mitt Liquid Glass skärmskydd?


Flagnande och bubblor är något du inte kommer uppleva med Liquid Glass med tanke på sättet det appliceras på skärmen. Beläggningen appliceras genom att fästa glaspartiklarna vid glasskiktet med en trasa. Lösningsmedlet avdunstar sedan men glaspartiklarna blir kvar. Om du skulle uppleva detta betyder det oftast att Liquid Glass har applicerats på det tunna plastskydd som sitter på skärmen när den är ny och borde ha tagits bort innan Liquid Glass applicerades.
Jag har upptäckt repor på min enhet; jag har dock precis applicerat Liquid Glass på min skärm. Vad bör jag göra?


Efter appliceringen av Liquid Glass upptäcker man ibland mindre repor på enheten. Var inte orolig då dessa repor finns i ett lager överskottsglas som finns kvar på skärmen efter applicering. Dessa repor poleras enkelt bort med den mikrofiberduk som medföljer.