Registration & Warranty FAQ's

Hvilke enheter kan jeg registrere under denne begrensede garantien?


Foreløpig tilbyr vi bare en garanti på smarttelefon- og nettbrettskjermer opp til det antallet som angis på produktemballasjen. Vi tilbyr for øyeblikket ingen garanti på smartklokkeskjermer.
Hvorfor må jeg å registrere min begrensede garanti?


For å aktivere den begrensede garantien for enheten din, må du først registrere kontakt- og enhetsinformasjon hos oss. Det at du kjøper produktet aktiverer ikke en begrenset garanti.
Hvordan aktiverer jeg en begrenset garanti?


For å aktivere den begrensede garantien, må du først registrere informasjon om deg og enheten din ved hjelp av Asfalis-registreringsappen som er tilgjengelig fra Apple App Store eller Google Play Store. Når appen er installert, vil vi be om kontaktinformasjon (navn, adresse og e-post), slik at vi kan registrere garantien på deg. Deretter vil vi be deg om å fullføre en enkel test på enhetsskjermen for å sikre at skjermen din er intakt på tidspunktet for registrering. Vi må også bekrefte enhetsinformasjonen din (merke/modell/IMEI), slik at vi kan identifisere enheten din og koble den til garantien din. Til slutt må du laste opp en kopi av kvitteringen som viser at du har kjøpt flytende glass for å bekrefte kjøpet. Når du har fullført disse fire enkle trinnene, vil du motta en bekreftelsesepost som bekrefter statusen på den begrensede garantien.
Må jeg laste ned og bruke appen for å registrere en begrenset garanti?


Ja. Appen må lastes ned før registrering. Dette er fordi registreringsprosessen er enhetsspesifikk og må gjøres for den enheten som den begrensede garantien skal gjelde for. Enheten må gjennom en skjermtest for å bekrefte at skjermen er intakt på tidspunktet for registrering. Registreringsprosessen bekrefter også enhetens identitet for å sikre at den begrensede garantien brukes på riktig enhet.
Hvilken informasjon trenger jeg for å kunne registrere enheten?


Du trenger aktiveringskoden som følger med produktet og en gyldig kvittering for å bevise at du har kjøpt produktet. Registreringsappen vil, hvis du gir de nødvendige tillatelsene, teste skjermen og samle inn all relevant informasjon om enheten. Du må også angi kontaktinformasjon, slik at vi kan registrere den begrensede garantien på deg.
Hvor finner jeg aktiveringskoden?


Aktiveringskoden som du trenger for å aktivere den begrensede garantien på enheten din, er den 16-sifrede pinkoden som du finner enten nederst på baksiden av bruksanvisningen eller på et eget garantikort som ligger i pakningen. Denne aktiveringskoden er unik for ditt produkt, og det er ikke mulig å aktivere garantien uten denne koden.
Kan jeg bruke en annen enhet enn min egen for å registrere en begrenset garanti?


Nei, du må laste ned appen på enheten for at garantien skal være gyldig. Dette er nødvendig for at vi skal kunne registrere enheten via appen og sikre at garantien kun gjelder for denne enheten.
Hva må jeg gjøre hvis jeg har fullført registreringen på feil enhet?


Hvis du har fullført registreringen via appen på feil enhet, kan du sende en forespørsel til https://helpdesk.asfaliswarranty.com med aktiveringskoden og registreringsdatoen din.
Hvorfor må jeg gi visse tillatelser på enheten min i forbindelse med registrering?


Årsaken til at vi ber om visse tillatelser når du registrerer deg via appen, er kun for å gjøre det mulig for oss å teste enhetens skjerm og validere identiteten. Vi kan ikke hente inn nødvendig informasjon uten din tillatelse. For din sikkerhets skyld ber vi deg om å godkjenne hver tillatelse separat, og vi vil ikke gå videre med den aktuelle delen i appen uten en slik tillatelse. All informasjon det bes om er nødvendig for å sikre at enheten din registreres riktig og for at du skal være beskyttet hvis du skulle ønske å fremme et krav.
Hvilken informasjon henter dere inn via appen?


Vi samler inn den informasjonen som du legger inn, resultatene av skjermtesten og hvilket merke og modell enheten er. Vi geolokaliserer også enheten din for å sikre at den blir registrert i riktig region og for å sikre at den får riktig garanti. Vi vil aldri ringe deg eller sende noen form for kommunikasjon fra enheten din annet enn det som er beskrevet over. Vi hverken endrer eller redigerer innstillinger på enheten din.
Hvordan bruker dere informasjonen min?


Kontaktinformasjon brukes til å registrere den begrensede garantien på den personen som er angitt i kontaktinformasjonen.
1. Resultatene av skjermtestene brukes til å bekrefte at enhetsskjermen er intakt på tidspunktet for registrering og for å forhindre svindel.
2. Informasjonen om enhetens identitet brukes til å koble den begrensede garantien til riktig enhet.
3. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med noen tredjepart enn forsikringsselskapet (leverandør av begrenset garanti) uten din uttrykkelige tillatelse.
Hvordan vet jeg når registreringen min er fullført?


Når du har fullført registreringsprosessen, vil du motta en e-postbekreftelse med all informasjon om garantien. Les nøye gjennom denne eposten for å kontrollere at all informasjon er korrekt.
Hva kan jeg gjøre hvis informasjonen knyttet til garantien er feil?


Hvis du ser informasjon knyttet til garantien som er feil, kan du sende en forespørsel til https://helpdesk.asfaliswarranty.com med kontraktsreferansen som er angitt i bekreftelseseposten samt informasjon om hva som skal korrigeres.
Hva kan jeg gjøre hvis jeg har tekniske problemer med appen?


Hvis du opplever tekniske problemer med appen, kan du avinstallere den før du installerer den på nytt. Da oppdateres prosessen på enheten din. Hvis du har prøvd dette og det ikke fungerer, kan du sende en forespørsel til https://helpdesk.asfaliswarranty.com​ med følgende informasjon, slik at vi kan hjelpe deg videre:
• Enhetens merke og modell
• Den versjonen av Asfalis-appen som du bruker.
• Det nøyaktige trinnet i prosessen der du opplever problemer (f.eks. når du prøver å åpne appen eller legge inn informasjon).
• Tagkoden til appen din. (Du finner den ved å åpne menyen øverst til venstre i appen. Da ser du koden nederst i menyen. Ta et skjermbilde av dette og legg det ved svaret ditt)
• Hvis mulig, et skjermbilde eller video av problemet
Hva dekkes av den begrensede garantien?


Forutsatt at du har brukt skjermbeskyttelsen med det flytende glasset riktig, og hvis skjermen på enheten din går i stykker innen 12 måneder fra datoen du kjøpte belegget, og du har brukt produktet riktig og registrert enheten via registreringsappen, betaler vi en del av det det koster å reparere skjermen inntil den verdien som er oppgitt i vår begrensede garanti.
Hva dekkes ikke av den begrensede garantien?


Denne begrensede garantien dekker ikke skjermødeleggelser som følge av katastrofale skader som gjør enheten ubrukelig, inkludert, men ikke begrenset til, væskeskade og ødeleggelse av enheten. Denne begrensede garantien dekker ikke skjermskader som oppstår som følge av normal slitasje eller misbruk av enheten. Den begrensede garantien dekker ikke riper på skjermen. Denne begrensede garantien dekker ikke skade på skjermen hvis produktet ikke er riktig installert på enheten. Enheten må ha produktet installert og på plass på det tidspunktet da skjermen på enheten ble skadet, og når enheten sendes til inspeksjon eller når den leveres inn til det reparasjonssenteret du ønsker å bruke. Selskapet er ikke ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader som oppstår ved bruk av produktet. Med mindre annet er angitt på produktene og/eller i vilkårene for begrenset garanti, dekker vi bare enhetens skjerm og ikke glass på baksiden av enheten.
Når begynner dekningen min?


Den begrensede garantien må ha blitt registrert via Asfalis Warranty Solutions-app innen tretti (30) dager etter den kjøpsdatoen for produktet, som er angitt på kvitteringen. Hvis du ikke gjør dette, vil den brensede garantien ikke gjelde. Denne begrensede garantien kan ikke overføres og gjelder bare for den opprinnelige kjøperen og den registrerte enheten.
Hvor lenge varer dekningen?


Garantien gjelder fra den datoen du kjøpte skjermbeskyttelsen med flytende glass, og den er gyldig i 12 måneder fra samme dato, så sant enheten registreres innen 30 dager etter kjøpsdato.
Hvordan sender jeg inn et krav?


Hvis du ønsker å fremme et krav, kan du enten bruke Claim-knappen i aktiveringseposten og deretter fylle ut det elektroniske kravskjemaet, eller, hvis du ikke kan finne den opprinnelige aktiveringen, sende en henvendelse til https://helpdesk.asfaliswarranty.com.
Finnes det restriksjoner for hvor jeg kan få skjermen reparert?


Det eneste kriteriet er at skjermen må repareres hos en profesjonell reparatør, slik at de kan gi deg en gyldig kvittering for den totale kostnaden for reparasjonen.
Må jeg sende bort telefonen min for å få den reparert?


Nei, du trenger ikke å sende bort telefonen din for å få den reparert. Du kan bruke en lokal reparatør så lenge de gir deg en gyldig kvittering som viser hvor mye reparasjonen koster.
Jeg kjøpte en Liquid Glass skjermbeskytter da jeg kjøpte enheten min, men den har en produksjonsfeil og måtte erstattes av et nytt produkt. Kan du tilby meg et nytt Liquid Glass-produkt?


Ta kontakt med butikken der du kjøpte det opprinnelige produktet og skjermbeskyttelsen for å be om en erstatning. Vi håndterer kun registrering av begrensede garantier og etterfølgende krav i tilfelle skjermødeleggelse.
Jeg har ikke kvitteringen, kan jeg likevell registrere enheten min?


Med mindre du kan oppgi en alternativ akseptabel form for kjøpsdato, vil du dessverre ikke kunne registrere deg og enheten din hvis du har mistet kvitteringen.